Kurzy.cz Světové trhy Dow Jones Změna {value}% Objem: {value}milKč FTSE 100 Změna {value}% Objem: {value}milKč DAX Změna {value}% Objem: {value}milKč S&P 500 Změna {value}% Objem: {value}milKč Nasdaq Composite Změna {value}% Objem: {value}milKč Nikkei 225 Změna {value}% Objem: {value}milKč Nasdaq 100 Změna {value}% Objem: {value}milKč Eurostoxx50 Změna {value}% Objem: {value}milKč

Jitka Doležalová
Ing. Michal Valíšek - RoFin
rodinné finance a investice


gsm: +420 603 874 359
mail: rofin-investice@seznam.cz
web: www.rofin-investice.cz
 
 
sídlo
Kamenice č.p. 63
507 05 Konecchlumí
Česká republika

GPS 50°24'45.33"N, 15°28'30.18"E

ZNÁT SYSTÉM TELEFONNÍCH ČÍSEL SE VYPLATÍ

Moderní technologie a zejména mobilní telefony nás odnaučily pamatovat si čísla, na která voláme. Přitom znalost čísla může ušetřit peníze, protože na první pohled je vidět to, co vychytralí poskytovatelé prémiových služeb píší velmi malým písmem.

Složení telefonního čísla
Standardní telefonní číslo obsahuje 12 číslic. Národní předvolbu (v případě ČR se jedná o kód 420) a devět číslic. Tři číslice informují, zda voláte do pevné nebo mobilní sítě. V dřívějších „pravěkých dobách“ zaleželo, zda voláte tzv. místní nebo meziměstský hovor. A proto bylo území státu rozděleno do jednotlivých telefonních oblastí, které měly přiřazeny svá čísla (a i své ceny). Ceny se sjednotily, ale oblasti zůstaly.
Volání do mobilní sítě poznáte podle p ř í s t u p o v é h o kódu, který je: 601 až 608, 702 až 705, 72, 73, 77 nebo 7900 až 7999.
Kód 910 vás upozorni, že voláte do sítě, která přenáší hlas po internetu, tzv. služby VoIP.

Osmička na začátku
Kód 800 vás upozorni, že voláte na bezplatnou linku; náklady za hovor nese volaný. Většinou slouží k firemní prezentaci. Ale pozor!!!
– kódy 810 až 819, 830 až 839, – 843 až 846 nejsou pro bezplatné volání, na nákladech se společně s provozovatelem této linky podílíte oba dva.

Devítka velí: p o z o r !!!
Velmi důležité je všímat si kódů 900, 906 a 909; slouží k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou, a proto dvě číslice, které následují po tomto kódu, vás upozorni na výši ceny volání za minutu. Jedná se zejména o různé spotřebitelské soutěže, obchodní a inzertní služby.
Příklad: z čísla 900 55 25 25 zjistíte, že minuta volání stojí 55 Kč, celková cena hovoru se tedy odvíjí od počtu provolaných minut.
V případě, že voláte na telefonní číslo, které má 12 číslic a nezačíná kódem 420 – voláte do zahraničí – a můžete očekávat zvýšený účet.
Kód 905 slouží také k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou; desetinásobek kombinace dvou číslic, které následují po tomto kódu, určuji jednorázovou cenu za volání.
Příklad: z čísla 905 55 25 25 zjistíte, že za celý hovor zaplatíte 550 Kč.
Kód 908 slouží také k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou; dvě navazující číslice vás upozorni na výši ceny za volání.
Příklad: z čísla 908 55 25 25 zjistíte, že za celý hovor zaplatíte 55 Kč.

Soutěžní a hlasovací SMS
Zkrácená čísla, na která posíláte SMS zprávy do různých soutěží, hlasování a podobně, nejsou regulovaná Českým telekomunikačním úřadem, ale operátoři přijali kodex, aby i zde formát čísla jednoduše upozorňoval na výši ceny. Pokud chcete zjistit, kolik za svou zprávu zaplatíte, slouží k tomu poslední dvě nebo tři číslice podle délky zprávy; u sedmimístného čísla jsou to poslední dvě číslice, u osmimístného čísla určuji cenu za zprávu poslední tři číslice.
Příklad: SMS zaslaná na sedmimístné číslo 9004430 vás bude stát 30 Kč; za SMS zaslanou na osmimístné číslo 90044300 zaplatíte 3 Kč, protože cena je v tomto případě v haléřích.
IHNED PŘEPOSÍLÁM...
A já tuto informaci doplním upozorněním na „šmejdy“ ze serveru...www.bezreklamky.cz, kteří náhodně volají na různá čísla a bláhoví a důvěřiví se po zvednutí dozví, že si s nimi chtějí popovídat a prosí je o jednoduché odpovědi na jednoduché otázky stylem ano ne s tím, že hovor je nahráván. Otázky jsou typu: Jste svobodný – ženatý? Vede kolem vašeho domu silnice? Máte děti? A podobně.
K Vaší hrůze vám přijde ihned druhý den po hovoru doporučený dopis s fakturou na Kč 3.000,-, který nic netušíce převezmete. Po prostudování přiložené obchodní "smlouvy" psané klasickým „blecha“ písmem zjistíte, že souhlasíte se zasláním zálohové faktury předmětné "společnosti" v uvedené výši. Po reklamaci u této společnosti je Vám přehrán zmanipulovaný hovor, kde s hrůzou zjistíte, že jste se telefonicky zavázal k úhradě faktury a zaslání obchodní smlouvy dop. dopisem. Při jednání s právníky vám většina doporučí fakturu uhradit a poté s nejistým výsledkem vymáhat částku zpět, což vás bude stát čas a peníze. Mají to totiž perfektně ošetřeno podle platné legislativy a než se nadějete už buší na Vaše dveře exekutor.

Pozor na číslo 420 477 100 111 Když se vám na displeji zobrazí toto číslo a vy hovor přijmete, volání se samo ihned přeruší, nicméně ve vyúčtování na konci měsíce budete mít tzv. dárcovské volání 1 min. za 100 Kč.

RoFin investice   © 2013