Kurzy.cz Světové trhy Dow Jones Změna {value}% Objem: {value}milKč FTSE 100 Změna {value}% Objem: {value}milKč DAX Změna {value}% Objem: {value}milKč S&P 500 Změna {value}% Objem: {value}milKč Nasdaq Composite Změna {value}% Objem: {value}milKč Nikkei 225 Změna {value}% Objem: {value}milKč Nasdaq 100 Změna {value}% Objem: {value}milKč Eurostoxx50 Změna {value}% Objem: {value}milKč

Jitka Doležalová
Ing. Michal Valíšek - RoFin
rodinné finance a investice


gsm: +420 603 874 359
mail: rofin-investice@seznam.cz
web: www.rofin-investice.cz
 
 
sídlo
Kamenice č.p. 63
507 05 Konecchlumí
Česká republika

GPS 50°24'45.33"N, 15°28'30.18"E

JAK VNÍMAT PROPADY NA TRZÍCH

V minulém roce jsme zažily dva propady a hlavně ten prosincový nám nervy vydatněji pocuchal. Také v tomto roce bychom měli být připraveni na skutečnost, že trhy budou procházet výkyvy oběma směry a zůstává pouze otázka, jak výrazně se budou hodnoty odchylovat od dlouhodobého průměru.
Pokud máme něčemu rozumět, musíme znát příčiny. Zkusme se proto zamyslet nad faktory, které vedou ke korekcím na akciových trzích.

V dávnějších dobách, kdy světová ekonomika nebyla ještě výrazně globalizována, neměly ani finanční trhy tak úzké vazby a hlavní příčinou korekcí býval nástup ekonomické recese a následně období krize. Jenže se se to dělo v jedné části světa, přešlo do jiné části a teritorium zasažené jako první se začalo postupně vzpamatovávat. Recese a krize „obíhaly“ planetu. Dnešní svět je tak úzce provázán po stránce surovinové, výrobní, finanční i organizační, že případná recese zasáhne globální ekonomiku téměř najednou. Na druhou stranu lze konstatovat, že ekonomické cykly jsou mělčí a nastupují pozvolna. To dává určitou možnost připravit se na hubená léta. Hospodářský cyklus zůstává významným faktorem spouštějícím propady akcií, ale není již jediným a dominujícím.

Hodně se dnes hovoří o algoritmizovaném obchodování s akciemi, které zřejmě stálo na počátku propadu vloni v únoru, ale nelze svalovat vinu jen na počítače. Vždy mohou přece zasáhnout lidé. Hovoří se také o negativním vlivu centrálních bank. Například americký president Trump vloni opakovaně káral FED, že neúměrným zvyšováním úrokových sazeb dusí ekonomiku. Jenže FED i další centrální banky rozhodují hlasováním a v bankovní radě nesedí nikdo, kdo by ekonomice a fungování finančních trhů skvěle nerozuměl. A šéfa FEDu jmenoval právě Trump. Je pravdou, že centrální banky dnes zasahují svými monetárními stimulacemi do dění na trzích mnohem významněji, než tomu bylo v minulosti, ale ani ony nejsou příčinou pádů na burzách.

A tak se já osobně stále více utvrzuji v názoru, že nejčastějším spouštěčem akciových propadů jsou sami investoři. Dnes nestačí, když firmy hlásí dobré výsledky, stačí pouze, aby daly na příští kvartál nižší výhled, než trh očekává a jejich akcie ihned oslabují. Aby nastal větší a širší propad, musí dojít k souběhu více faktorů, ale investoři sami svým chováním celý mechanismus ztráty iniciují.

Co takový propad znamená? Hodnota našeho portfolia klesne, to je jisté a nemilé. Na druhou stranu – všechno zlé je pro něco dobré – jak se u nás říká.
Co dobrého korekce přinese? Především je to očistný proces. Klesnou hodnoty především přeceněných akciových titulů a přiblíží se tak svému ekonomickému fundamentu. To je velmi prospěšné, protože hodnota akcie by měla odrážet skutečnou ekonomickou pozici. Když je hodnota akcie v souladu s hodnotou firmy, víme, na čem jsme, můžeme dobře plánovat další investiční kroky a predikovat další vývoj. Kromě toho je to příležitost nakoupit za nižší ceny další aktiva. Nejsem příznivec časování trhů, ale proč nevyužít příležitosti? Zkušenost nás učí, že je většinou dobré jít proti proudu, tedy kupovat, když ostatní prodávají a naopak.

Jako dlouhodobí investoři musíme mít na paměti několik zásad. Bez občasných propadů to na akciových trzích prostě nejde. Pokud korekce přijde po deseti letech výrazného růstu, jako tomu bylo v dekádě 2008 - 2018, můžeme si jen gratulovat. Dále si neustále musíme připomínat, že akciový trh dlouhodobě vždy roste a také ověřenou skutečnost, že trhy mají tendenci vracet se ke svému průměru. Znalost těchto jednoduchých pouček nás ochrání nejen před zklamáním, ale především před panikou a neuváženými kroky. Panika je největší nepřítel investora. .

RoFin investice   © 2013