Kurzy.cz Světové trhy Dow Jones Změna {value}% Objem: {value}milKč FTSE 100 Změna {value}% Objem: {value}milKč DAX Změna {value}% Objem: {value}milKč S&P 500 Změna {value}% Objem: {value}milKč Nasdaq Composite Změna {value}% Objem: {value}milKč Nikkei 225 Změna {value}% Objem: {value}milKč Nasdaq 100 Změna {value}% Objem: {value}milKč Eurostoxx50 Změna {value}% Objem: {value}milKč

Jitka Doležalová
Ing. Michal Valíšek - RoFin
rodinné finance a investice


gsm: +420 603 874 359
mail: rofin-investice@seznam.cz
web: www.rofin-investice.cz
 
 
sídlo
Kamenice č.p. 63
507 05 Konecchlumí
Česká republika

GPS 50°24'45.33"N, 15°28'30.18"E

INVESTICE A DEMOGRAFIE

Klienti, kteří se mnou v posledních několika letech pravidelně konzultují složení a nastavení svých portfolií vědí, že jsem dost zatížený a nadvažuji investice do trhů rozvíjejících se zemí, tzv. emerging markets.
Dnes bych chtěl poskytnout nejen svým klientům, ale i všem, kteří se o investice zajímají, pár čísel a faktů, která můj postoj blíže vysvětlují.

Dále uvedené údaje pocházejí ze statistik UNICEF a - možná trochu překvapivě - WHO (Světové zdravotnické organizace).
Lidé mladší třiceti let se podílejí na celkové lidnatosti naší malé planety více než polovinou, konkrétně 50,5%. Z toho téměř 90% žije na Blízkém Východě a v Asii, dále se zvyšuje lidnatost v zemích subsaharské Afriky. Takže celkem jasně vidíme, že Spojené státy a Evropa jsou, co se lidnatosti mladých týká, jen takové paběrky. Lidnatost, to je z pohledu investora především pracovní síla. Je samozřejmé, že si musíme uvědomit omezující faktory, které platí především pro Afriku a částečně i pro Blízký Východ, jako je vysoká úmrtnost, úroveň lékařské péče, kvalita školství a možnosti vzdělávání vůbec, přístup k informacím, možnosti pracovního uplatnění atd. Na Blízkém Východě se přidává trvale nedobrá politická situace, v podstatě několik let již trvající válečný stav a náboženské spory.
Naopak ve většině asijských zemí mají mladí lidé dosti dobré možnosti vzdělávání a přístupu k informacím, novým technologiím a mají i dobré možnosti pracovního uplatnění. Vidíme tedy zcela jasně, kde je lidský potenciál nejsilnější.

Ke svým úvahám jsem si vzal ještě další údaje a sice statistiky vývoje HDP v ekonomicky nejsilnějších zemích. Na čele žebříčku jsou stále ještě Spojené státy, jejichž HDP ve výši přes 20 bilionů dolarů tvoří bezmála čtvrtinu světové produkce. Ale na záda jim dýchá Čína, která se v určitých parametrech před USA již dostala, konkrétně HDP v paritě kupní síly. Na třetím místě je Japonsko, následuje Německo, Velká Británie a Indie. Indie se již letos zřejmě dostane na páté místo před Spojené království, jehož ekonomika trpí dohady kolem brexitu. Následuje Francie, Brazílie, Itálie a Kanada. To je desítka nejsilnějších. Jenže údaje Světové banky nejsou nejčerstvější, a tak celkem s jistotou víme, že letos se do Top ten dostane Indonésie, která zažívá prudký ekonomický rozmach, a to na úkor Itálie, jejíž hospodářství balancuje na okraji recese, má předlužené banky a populistickou vládu, od které lze čekat všechno možné, jenom ne rozumné řízení ekonomického rozvoje. V příštím roce tedy bude v desítce nejvýkonějších čtveřice asijských zemí – Čína, Japonsko, Indie, Indonésie a doplní je jihoamerická Brazílie.
Je zřejmým paradoxem, že kromě Japonska počítáme všechny asijské velmoci mezi emerging markets, ale to neplyne z velikosti ekonomiky, nýbrž z jiných principů. Čína a Indie jsou dvě nejlidnatější země světa a Indonésie s Brazílií také nejsou žádní drobečkové. Vidíme tedy, kde je největší lidský i investiční potenciál do velmi blízké budoucnosti. Když si k tomu připočteme masivní investice, které jsou v těchto zemích realizovány, ať již z domácích zdrojů či ze zahraničí, můžeme právem očekávat další dynamický rozvoj těchto států a jejich ekonomik.

RoFin investice   © 2013